Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Data ostatniej aktualizacji: 11.07.2018

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies na blogu www.english4work.pl.

Administratorem serwisu i danych osobowych jest Magdalena Wasilewska, autorka bloga www.english4work.pl, Skills Magdalena Wasilewska, ul. Podhalańska 23, 93-224 Łódź,

NIP: 982-02-88-022, Regon: 101296235; PKD: 85.59A

Definicje

1. Administrator – Magdalena Wasilewska, autorka bloga www.english4work.pl, Skills Magdalena Wasilewska, ul. Podhalańska 23, 93-224 Łódź; NIP: 982-02-88-022, Regon: 101296235

2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

3. Serwis – oznacza stronę internetową pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie www.english4work.pl.

4. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

5. Użytkownik – każda osoba korzystająca z Serwisu.

I. Dane osobowe

1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi poprzez wysłanie wiadomości do administratora. Dane te użytkownik przekazuje zawsze dobrowolnie, są one jednak konieczne, aby zrealizować konkretny cel:


wysłanie wiadomości ma na celu umożliwić kontakt z Administratorem jeśli Użytkownik tego potrzebuje,


wysyłanie wiadomości ma na celu umożliwić przesyłanie dodatkowych materiałów związanych z nauką języka angielskiego (np. utworzonych przez lektora materiałów do nauki języka) oraz ma na celu informować o zajęciach z języka zorganizowanych przez Administratora.

* Informacje dodatkowe: Administrator nie ma zainstalowanego na stronie www specjalnego formularza kontaktowego na stronie. Lektor nie wysyła także specjalnego newsletter’a do potencjalnych oraz aktualnych studentów i innych osób zainteresowanych. Komunikacja odbywa się poprzez e-mail i/lub sms zapisany na stronie www.

2. Administratorem danych jest Magdalena Wasilewska, autorka bloga www.english4work.pl, Skills Magdalena Wasilewska, ul. Podhalańska 23, 93-224 Łódź; NIP: 982-02-88-022, Regon: 101296235

3. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych. Na wszystkich stronach w Serwisie zainstalowany jest certyfikat SSL, który umożliwia bezpieczne przesyłanie danych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Dostęp do danych jest chroniony unikalnym hasłem i loginem Administratora. Nikt inny nie posiada konta w Serwisie i nie ma dostępu do tych danych.

4. Użytkownik ma prawo do:


żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,


wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,


przenoszenia danych,


cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,


wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.

Prawa te może realizować kontaktując się z Administratorem pod adresem e-mail: english4action@wp.pl

II. Powierzenie przetwarzania danych

Dane osobowe są gromadzone zgodnie z zasadą privacy by default (minimalizacji danych potrzebnych do wypełnienia celu przetwarzania)i przekazywane jedynie do:


Kylos Sp. z o.o., ul. Wróblewskiego 18, 93-578 Łódź, NIP: 947-196-00-52, Regon: 100635787, KRS: 0000496957; w celu przechowywania ich na serwerze. Podmiot ten gwarantuje poufność danych zapisywanych w jego bazach. (https://www.kylos.pl/polityka-prywatnosci/)


Google (wykorzystane narzędzie to Google Analytics)- w celu analizy statystyk strony. Podmiot ten gwarantuje poufność danych zapisywanych w jego bazach. Dane o użytkownikach i zdarzeniach są anonimowe i przechowywane prze 26 miesięcy, a następnie usuwane z serwerów firmy Google. Czas ten jest liczony od ostatniej interakcji użytkownika z Serwisem, przy każdej interakcji jest naliczany od początku. Możesz przeczytać o tym, jak Google zabezpiecza te dane: https://privacy.google.com/businesses/processorterms/


Facebook (wykorzystana technologia to pixel Facebooka) – w celu prowadzenia kampanii reklamowych, które są profilowane oraz korzystanie z możliwości remarketingu. Profilowanie oznacza dopasowanie treści reklam do użytkowników, którym mają się wyświetlać. Remarketing pozwala na „przypominanie” o zajęciach z języka angielskiego Użytkownikowi, który już interesował się zajęciami z języka angielskiego, ale ich nie zakupił. Podmiot ten gwarantuje poufność danych zapisywanych w jego bazach. Tuja można przeczytać jak Facebook dba o bezpieczeństwo danych: https://www.facebook.com/help/592679377575472?helpref=hc_global_nav

Dane nie są sprzedawane i udostępniane żadnym innym podmiotom trzecim. Jedynym wyjątkiem są wymienione powyżej podmioty, które świadczą usługi umożliwiające prawidłowe działanie Serwisu.

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

1. Administrator wykorzystuje Cookies w następujących celach:

a. dopasowania do potrzeb Użytkownika oraz ułatwiania korzystania z Serwisu, w tym:


dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika,


zbierania i analizowania danych o Urządzeniu Użytkownika w celu poprawiania działania Serwisu i ułatwiania korzystania z niego,


rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego Urządzenia (inny wygląd dla ekranu monitora, inny dla urządzenia mobilnego),


zapamiętania historii odwiedzonych stron w Serwisie w celu rekomendacji treści i dostosowania nowych treści pod zainteresowania Użytkowników,

b. przesyłania informacji handlowych


przesyłania informacji handlowych jeśli Użytkownik wyraził jasną zgodę na takie działania oraz zrobił to dobrowolnie. W każdej chwili ma możliwość wycofania swojej zgody na te działania kontaktując się z Administratorem wykorzystując do kontaktu adres e-mail: english4action@wp.pl

c. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

d. zbierania danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:


Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

e. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy:


Facebook[administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]

IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.


conversations in English; lekcje angielskiego; indywidualne zajęcia; English for business; English for work; Business English; konwersacje angielski biznesowy; konwersacje Business English; indywidualna nauka; korepetycje z angielskiego; angielski speaking; angielski rozmowa o pracę; angielski job interview; zajęcia z angielskiego; indywidualna nauka; nauka mówienia po angielsku; english4work; Business English Speaking; angielski w praktyce; angielski poziom B2; angielski poziom B2/C1; angielski biznesowy; przełamanie barier w mówieniu; private English lessons; nauka języka angielskiego; English for business; English4business; angielski w korporacji