Korzyści z zajęć

 

  • najważniejsza korzyść odnosi się do przełamania barier w mówieniu po angielsku – nawet jeżeli są to pierwsze dwa czy trzy zajęcia, dany słuchacz czuje się pewniej w mówieniu, ponieważ dysponuje już minimum kilkunastoma ważnymi zwrotami oraz słowami, które od razu może zacząć używać w praktyce (w pracy, na lotnisku, w restauracji czy w sklepie).
  • większa płynność mówienia w obcym języku
  • poznanie skutecznych metod nauki języków obcych (zastosowanie starszych oraz bardziej nowoczesnych metod, by osiągnąć cel jakim jest swobodne konwersowanie)
  • dostosowanie zajęć do konkretnej osoby: tym samym dostosowanie ilości  wiedzy do przetworzenia do potrzeb i możliwości danego słuchacza
  • pomoc w przygotowaniu się do konkretnego spotkania, prezentacji czy rozmowy o pracę. Celem zajęć jest bowiem pomoc konkretnemu słuchaczowi w osiągnięciu płynności językowej. Po zajęciach studenci są bardziej pewni siebie, potrafią wypowiadać się w sposób jasny i klarowny podczas trudniejszych spotkań w pracy czy podczas delegacji biznesowych za granicę.
  • konwersacje odnoszą się do tematów związanych z Business English (Human Resources, Marketing, Public Relations, Logistics, Strategic Management, opisy wykresów, tworzenie prezentacji w Power Point, itp.), ale także do różnych sytuacji  z życia wziętych, które dotyczą  np. lotniska, hotelu, restauracji, sklepu.  Dzięki tej kombinacji słuchacz ma wiedzę nie tylko z zakresu Business English, ale także z zakresu scenek, które dotyczą życia codziennego.
  • Zajęcia dopasowane są do potrzeb danego słuchacza – serdecznie zapraszam na zajęcia.