O lektorze

Ukończyłam amerykańską uczelnię o profilu biznesowym. Następnie pracowałam w kilku korporacjach m.in. w dziale HR oraz jako przewodnik wycieczek w kilku krajach.

Posiadam zatem nie tylko teoretyczną wiedzę z zakresu języka angielskiego, ale przede wszystkim praktyczną. Ten fakt uważam za najważniejszy atut, ponieważ studenci mają do czynienia z żywym językiem angielskim używanym na co dzień w różnych miejscach pracy zarówno w Polsce jak i za granicą.

  • Informacje dodatkowe – żyłam, mieszkałam oraz podróżowałam m.in. przez 8 miesięcy w USA. (Floryda oraz Boston). To doświadczenie bardzo dużo mnie nauczyło. Dziś tą wiedzę przekazuję moim studentom:)

Kontakt do lektora:

tel: 734 088 437

e-mail: info@english4work.pl

Prowadzę zajęcia indywidulane, tak by osoba ucząca się skorzystała z zajęć jak najwięcej i szybciej przełamała barierę związaną z mówieniem.

conversations in English; lekcje angielskiego; indywidualne zajęcia; English for business; English for work; Business English; konwersacje angielski biznesowy; konwersacje Business English; indywidualna nauka; korepetycje z angielskiego; angielski speaking; angielski rozmowa o pracę; angielski job interview; zajęcia z angielskiego; indywidualna nauka; nauka mówienia po angielsku; english4work; Business English Speaking; angielski w praktyce; angielski poziom B2; angielski poziom B2/C1; angielski biznesowy; przełamanie barier w mówieniu; private English lessons; nauka języka angielskiego; English for business; English4business; angielski w korporacji

Posted on: 25 listopada 2017, by :