Angielski biznesowy – tematyka zajęć

Celem zajęć jest praca nad uzyskaniem płynności językowej, by słuchacz mógł bez przeszkód porozumieć się z obcokrajowcami w najważniejszych biznesowych kwestiach.

Nauka płynnego mówienia to podstawa. Dlatego też na początku konwersacji poruszamy najistotniejsze dla słuchacza kwestie, np:

  • Przykładowe symulacje rozmów o pracę – standardowe i niestandardowe pytania zadawane podczas job interview: ćwiczymy płynne i logiczne mówienie: od łatwiejszych do trudniejszych zagadnień.
  • Nauka analizy grafów w języku angielskim – pod kątem ‘matematycznym’ (wskaźnik spadł/wzrósł), a także uczymy się omawiać po angielsku przyczyny i skutki dotyczące danego zagadnienia/problemu. (wskaźnik wzrósł, ponieważ ….). Uczymy się w jaki sposób o trudnych rzeczach mówić w prostszy sposób, tak by wypowiedź była zrozumiała dla wszystkich zainteresowanych.
  • Prezentacje w Power Point – pomagam pracownikom korporacji a także właścicielom firm ogarnąć tremę przed wystąpieniami publicznymi. Najpierw lektor sprawdza pod kątem merytorycznym czy prezentacja jest w porządku. Następnie lektor trenuje słuchacza pod kątem płynnej wypowiedzi po angielsku, tak by osoby słuchające rozumiały przekaz i były zainteresowane omawianym tematem.
  • Studium przypadków – motywacją do rozmowy są biznesowe casy różnych firm, które w przeszłości zmierzyły się z różnymi problemami. Podczas zajęć analizujemy rozwój danej organizacji w czasie. – Zajęcia są wtedy w formie burzy mózgów, ponieważ lektor ma przygotowany zestaw pytań dotyczący danej firmy (czyli omawianego przypadku określanego także jako tzw. business case). Dzięki temu zajęcia są ciekawe i zawsze jest w nich tzw. element zaskoczenia.
  • Nauka negocjacji: podanie najistotniejszych zwrotów, a następnie nauka negocjacji w konkretnych sytuacjach (np. kupno samochodu, wynajem mieszkania, itd.) Lektor ćwiczy wraz ze słuchaczem konkretne scenki, aż do uzyskania płynności w mówieniu. Oczywiście na początku ogarniamy prostsze zadania, tak by przyzwyczaić się do sposobu wypowiadania się w tej konkretnej sytuacji biznesowej jaką są negocjacje.

conversations in English; lekcje angielskiego; indywidualne zajęcia; English for business; English for work; Business English; konwersacje angielski biznesowy; konwersacje Business English; indywidualna nauka; korepetycje z angielskiego; angielski speaking; angielski rozmowa o pracę; angielski job interview; zajęcia z angielskiego; indywidualna nauka; nauka mówienia po angielsku; english4work; Business English Speaking; angielski w praktyce; angielski poziom B2; angielski poziom B2/C1; angielski biznesowy; przełamanie barier w mówieniu; private English lessons; nauka języka angielskiego; English for business; English4business; angielski w korporacji

Posted on: 16 września 2017, by :